موفقیت


بستن


دوره مجازی ارتباط، نفوذ و صمیمیت با مدرک معتبر

قیمت: 400,000تومان

چرا دوره مجازی ارتباط، نفوذ و صمیمیت؟

صمیمیت و تاثیر گذاری ، قبل از آنکه به حالت ، وضعیت و رفتار ظاهری شما وابسته باشد و به تلاش جسمی شما ؛ به علاقه درونی تان بستگی دارد . اگر می خواهید تاثیر گذار باشید و استرس خود را حفظ کنید و نفوذ شما جنبه ای درونی ، واقعی و ژرف داشته باشید ، باید مخاطب خود را از ته قلب دوست داشته باشید و به او عشق بورزید . عشق و علاقه ذهنی و درونی شما همچون امواجی به او تابش می شود . پیش از آنکه شما بخواهید چیزی به زبان بیاورید ، باید مخاطب خود را چنان که هست ، دوست داشته باشید.

همچنین این دوره را ببینید: دوره روانشناسی ازدواج

مدت زمان دوره مجازی ارتباط، نفوذ و صمیمت

100 ساعته بمدت 2 ماه.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره مجازی ارتباط، نفوذ و صمیمیت با مدرک معتبر”