موفقیت


بستن


دوره آتش نشان و ایمنی

قیمت: 400,000تومان

آتش نشان فردی است که درراستای تحقق اهداف سازمانی یعنی نجات جان انسان ها (درپاره ای موارد حیوانات)، مال آن ها، حفظ اموال وثروت های عمومی وملی و ارائه خدمات بشر دوستانه اقدام می نماید.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره آتش نشان و ایمنی”