موفقیت


بستن


دوره آموزشی حسابداری مالی پیشرفته

قیمت: 400,000تومان

هدف اصلی حسابداری مالی ثبت، ردیابی و گزارش تراکنش‌های مالی است که یک شخص حقوقی داشته است تا در صورت‌های مالی ظاهر ‌شوند.

همه این امور باید با رعایت استانداردهای حسابداری یا GAAP انجام شوند که توسط انجمن حسابداران رسمی تنظیم می‌شوند تا یک روند یکنواخت گزارش دهی در همه کسب‌وکارها رعایت شود. البته این استانداردهای حسابداری در کشورهای مختلف با هم فرق دارند اما سیستم اصلی، سیستم حسابداری دوطرفه است و اصول اولیه هم تقریبا یکسان هستند. تفاوت عمده حسابداری کشورها در قوانین مالیاتی و حقوقی است.

حسابداری مالی همیشه به عملکرد گذشته نگاه می‌کند و مانند حسابداری مدیریتی رو به آینده نیست. در عوض، حسابداری مالی یک تصویر دقیق از عملکرد کسب‌وکار در یک دوره زمانی مشخص را فراهم می‌کند که در قالب صورت‌های مالی ظاهر می‌شود. صورت‌های مالی علاوه بر مدیران داخلی برای سهامداران خارج از شرکت مانند سرمایه‌گذاران و موسسات مالی تهیه می‌شوند که یعنی در دسترس عموم قرار می‌گیرند.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره آموزشی حسابداری مالی پیشرفته”