موفقیت


بستن


دوره آموزشی حسابداری مقدماتی

قیمت: 400,000تومان

تاریخچه حسابداری تقریباً در حدود تاریخچه پول بوده است. تاریخ این شغل به تمدنهای باستانی در بین النهرین ، مصر و بابل باز می گردد. به عنوان مثال ، در زمان امپراتوری روم دولت سوابق مفصلی در مورد امور مالی خود داشت. با این حال ، حسابداری مدرن به عنوان یک حرفه فقط از اوایل قرن 19 آغاز شده است.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره آموزشی حسابداری مقدماتی”