موفقیت


بستن


روانشناسی عمومی

قیمت: 400,000تومان

دوره روانشناسی عمومی چه دوره ای است؟

دوره روانشناسی عمومی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

روانشناسی یکی از شاخه های علوم انسانی است و دوره کارشناسی روانشناسی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و دو هدف عمده از تشکیل این دوره مورد نظر است. هدف اختصاصی: هدف روانشناسی تربیت افرادی است که مفاهیم و اصول نظری و عملی روشهای پژوهش در این علم را فراگرفته و حداقل مهارتهای حرفه ای را در یکی از شاخه های روانشناسی عمومی و کودکان استثنائی و گرایش بالینی را که در کشور ما ایران دارای کاربرد فراوان است بدست آورند.

اهداف دوره:

تربیت افرادی که مفاهیم و اصول نظری و عملی روشهای پژوهش در این علم را فراگیرند.
آشنایی با اصول، نظریات و مفاهیم و روشهای علم روانشناس.

 

 

 

برچسب ها: