موفقیت


بستن


دوره آیین نگارش حقوقی (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 300,000تومان

نگارش حقوقي، همانند شيوه هاي ديگر نگارش، روش ويژه خود را دارد.هم چنان که يک داستان سرا يا يک روزنامه نگار روش خاصي را به کار مي گيرد، نويسنده لايحه و دادخواست نيز شيوه ويژه خويش را بايد به کار برد.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره آیین نگارش حقوقی (100 ساعت بمدت 2 ماه)”