موفقیت


بستن

دوره استاندارد اپراتوری لیفتراک

قیمت: 500,000تومان

آموزش رانندگان لیفتراک و اپراتوری لیفتراک نقش بسیار مهمی در کاهش حوادث مربوط به لیفتراک دارد. طبق امار سازمان OSHA اموزش رانندگان لیفتراک تا 70 درصد در کم کردن حوادث مربوط به این وسیله موثر تر بوده است.

نظر شما برای “دوره استاندارد اپراتوری لیفتراک”