موفقیت


بستن


دوره استاندارد بین المللی مدیریت فرآیند آموزشی ISO 29990:2010

قیمت: 200,000تومان

استاندارد ایزو 29990 ، الگوی عامی را برای بکارگیری و عملکرد متخصصان کیفیت ایجاد کرده است. این استاندارد مرجع مشترکی را برای ارائه­ دهندگان خدمات یادگیری  و مشتریان آنها، در زمینه طراحی، تکوین و عرضه خدمات تحصیلی غیررسمی (غیر از آموزش و پرورش رسمی کشورها) ارائه می­کند.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره استاندارد بین المللی مدیریت فرآیند آموزشی ISO 29990:2010”