موفقیت


بستن


دوره استاندارد تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001 : 2004

قیمت: 350,000تومان

این استاندارد برای کمک به شرکتها و یا موسسه ها در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط ( مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب و یا زمین ) با اجابت قوانین رسمی دولت‌ها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست می باشد.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره استاندارد تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001 : 2004”