موفقیت


بستن


دوره استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها(ISO 10006:2003)

قیمت: 800,000تومان

لطفا جهت خرید پکیج دوره استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها(ISO 10006:2003) با شماره در واتس اپ در ارتباط باشید

خرید از طریق واتس اپ

استاندارد ISO-10006 با عنوان «راهنمايي هايي براي مديريت كيفيت در پروژه ها» اولين بار در سال 1997 منتشر گرديد. استاندارد ايزو 10006 يكي از مفيدترين و معتبرترين مراجع جهاني در مبحث مديريت كيفيت در پروژهها ميباشد كه آشنايي تمامي كارشناسان و دستاندركاران پروژهها با مفاهيم آن ضروري است. اين استاندارد با رويكردي فرآيندي و سيستمي، چهارچوب ساختار يافتهاي براي مديريت و كنترل كيفيت در پروژهها ارائه مينمايد كه هدف آن اطمينان از درك و برآوردهشدن اهداف تعيين شده در پروژه براي تمامي طرفهاي ذينفع ميباشد. اين استاندارد با ديدگاهي استراتژيك، لزوم رابطه سود بخش متقابل بين طرفهاي ذينفع در پروژه به منظور افزايش توانمنديها در ايجاد ارزش را بر مبناي تعادل منطقي در توزيع ريسكهاي پروژه مورد بحث قرارداده و با در نظر گرفتن خطمشي كيفيت سازمان مالك پروژه، راهنماييهاي لازم براي استقرار مديريت كيفيت در فرايندهاي پروژه را ارائه مينمايد.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها(ISO 10006:2003)”