موفقیت


بستن


دوره استاندارد مدیریت کیفیت-راهنمایی هایی برای آموزش (ISO 10015:1999)

قیمت: 200,000تومان

اين استاندارد راهنمايي‌هايي براي تهيه و برقرار نگه داشتن مستندات موردنياز براي ايجاد اطمينان از سيستم مديريت کيفيت اثربخش که متناسب با نيازهاي خاص سازمان نيز باشد، ارائه مي‎دهد. استفاده از اين راهنمايي‌ها به ايجاد يک سيستم مدون همان گونه که در استاندارد سيستم مديريت کيفيت مورد کاربرد الزام شده است، کمک مي‌نمايد.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره استاندارد مدیریت کیفیت-راهنمایی هایی برای آموزش (ISO 10015:1999)”