موفقیت


بستن

دوره استاندارد مدیریت کیفیت-راهنمایی هایی برای آموزش (ISO 10015:1999)

قیمت: 200,000تومان

اين استاندارد راهنمايي‌هايي براي تهيه و برقرار نگه داشتن مستندات موردنياز براي ايجاد اطمينان از سيستم مديريت کيفيت اثربخش که متناسب با نيازهاي خاص سازمان نيز باشد، ارائه مي‎دهد. استفاده از اين راهنمايي‌ها به ايجاد يک سيستم مدون همان گونه که در استاندارد سيستم مديريت کيفيت مورد کاربرد الزام شده است، کمک مي‌نمايد.

نظر شما برای “دوره استاندارد مدیریت کیفیت-راهنمایی هایی برای آموزش (ISO 10015:1999)”