موفقیت


بستن

دوره امداد و نجات (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 400,000تومان

امروزه روند فزاينده مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي و سوانح رانندگي، فراواني حوادث و بلاياي غير مترقبه توجه جدي به خدمات رساني اورژانس را طلب مي کند. لذا يکي از اساسي ترين نيازهاي نظام سلامت جامعه تربيت افرادي با توانايي ها و صلاحيت هاي علمي و عملي ويژه مي باشد تا با آمادگي کامل در حساس ترين لحظات به ياري دردمندان بشتابند.

نظر شما برای “دوره امداد و نجات (100 ساعت بمدت 2 ماه)”