موفقیت


بستن


دوره امنیت و ایمنی (HVAC) در بیمارستانها و مراکز درمانی (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 200,000تومان

اچ‌ وی‌ ای‌ سی یا اچ واک (HVAC) مخفف حروف ابتدایی ‘Heating, Ventilating and Air Conditioning که به مجموعه تکنولوژی‌های مربوط به «گرمایش، تهویه و تهویه‌ مطبوع» اطلاق می‌شود که در برگیرنده فناوری‌های مربوط به ایجاد آسایش از طریق تهویه و ایجاد شرایط دمایی مطبوع برای محیط‌های داخلی ساختمان است.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره امنیت و ایمنی (HVAC) در بیمارستانها و مراکز درمانی (100 ساعت بمدت 2 ماه)”