موفقیت


بستن


دوره تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

قیمت: 600,000تومان

انتخاب صحیح سیستم های سرمایشی و گرمایشی ، مهمترین قسمت بخش طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان است. به طوریکه اگر تمامی محاسبات دیگر از قبیل محاسبات بار ساختمان ، لوله کشی ها و غیره به درستی انجام شده باشند ولی در نهایت دستگاه های سرمایشی و گرمایشی به طرز درستی انتخاب نشوند کل تاسیسات مکانیکی ساختمان تحت الشعاع قرار گرفته و نتیجه موردنظر به دست نخواهد آمد. به طور کلی منظور از انتخاب صحیح یک سیستم در نظر گرفتن دو جنبه ی فنی و اقتصادی آن است.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره تاسیسات سرمایشی و گرمایشی”