موفقیت


بستن


دوره تورلیدری

قیمت: 300,000تومان

در سفر های گروهی که در قالب تور های مسافرتی مطرح می شود ، همیشه شخصی به عنوان تور لیدر یا راهنمای تور به فعالیت می پردازد . تور لیدر یا راهنمای تور ، فردی است که از لحظه شروع سفر تا اتمام آن در کنار کلیه مسافران حضور دارد .

برچسب ها: