موفقیت


بستن


دوره جایگاه گیاهان دارویی در طب سنتی و مدرن (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 400,000تومان

طب در تمام ادوار تاریخ زندگی بشر، با او همراه بوده است. همچنان که درد و رنج جزئی از زندگی بشر است، پس او همواره به دنبال راه علاج گشته و می گردد. در ایران، یونان، روم، آشور، کلده، مصر و تمامی جهان متمدن قدیم مردم از طب اطلاعاتی داشتند و کسانی که طبابت می کردند، گاهی به صورت موبدان خدمت می کردند. در این دوره اصول طب سنتی توضیح داده شده است.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره جایگاه گیاهان دارویی در طب سنتی و مدرن (100 ساعت بمدت 2 ماه)”