موفقیت


بستن

دوره جایگاه گیاهان دارویی در طب سنتی و مدرن (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 400,000تومان

طب در تمام ادوار تاریخ زندگی بشر، با او همراه بوده است. همچنان که درد و رنج جزئی از زندگی بشر است، پس او همواره به دنبال راه علاج گشته و می گردد. در ایران، یونان، روم، آشور، کلده، مصر و تمامی جهان متمدن قدیم مردم از طب اطلاعاتی داشتند و کسانی که طبابت می کردند، گاهی به صورت موبدان خدمت می کردند. در این دوره اصول طب سنتی توضیح داده شده است.

نظر شما برای “دوره جایگاه گیاهان دارویی در طب سنتی و مدرن (100 ساعت بمدت 2 ماه)”