موفقیت


بستن


دوره جغرافیای ایرانگردی و جهانگردی

قیمت: 200,000تومان

جغرافیای گردشگری به بررسی موقعیت، مکان و فضا، ویژگی‌های انسانی و فرهنگی و جابه‌جایی مردم یا تحرک آنها می‌پردازد. این دوره همچنین شکل‌های مختلف حمل‌ونقل گردشگران و جریان آنها از کشورهای مولد به مقصدها را مطالعه می‌کند.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره جغرافیای ایرانگردی و جهانگردی”