موفقیت


بستن


دوره حقوق عمومی (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 500,000تومان

به قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت گفته می شود. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره حقوق عمومی (100 ساعت بمدت 2 ماه)”