موفقیت


بستن


دوره دستیار قفسه چینی دارو (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 400,000تومان

داروها از اهمیت بالایی برخوردار هستند که به دنبال آن چیدمان صحیح داروها به منظور پاسخگویی صحیح و سریع به مشتریان بسیار مهم  است، که دانستن و آشنایی با نحوه طبقه بندی صحیح داروها برای مسئول مربوطه جزو ملزومات این حرفه است.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره دستیار قفسه چینی دارو (100 ساعت بمدت 2 ماه)”