موفقیت


بستن


دوره طراحی پایپینگ

قیمت: 200,000تومان

دانش و صنعت پایپینگ همچون پل رابطی مابین جایگاه تولید انرژی و جایگاه مصرف، نقشی بسیار مهم و حیاتی ایفا می کند. در فاز طراحی مهندسی هر پروژه، نتایج حاصل از عملکرد تیم های مهندسی به صورت نقشه های اجرایی در آمده و در اختیار فاز اجرایی قرار می گیرد.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره طراحی پایپینگ”