موفقیت


بستن


دوره فوریتهای پزشکی پیشرفته (300 ساعت بمدت 3 ماه)

قیمت: 900,000تومان

امدادرسانی به بیماران و نیازمندان در شرایط بحرانی در فطرت و نهاد تمامی انسانها وجود دارد و لزوم وجود موسسات امدادرسانی در چنین شرایطی از ضروریات عملکرد مناسب در هر جامعه ای می باشد. اورژانس (فوریت های پزشکی) یکی از مهم ترین و اصلی ترین واحدهای امدادرسانی در هر کشوری به حساب می آید

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره فوریتهای پزشکی پیشرفته (300 ساعت بمدت 3 ماه)”