موفقیت


بستن


دوره ماساژ رفلکسولوژی (300 ساعت بمدت 3 ماه)

قیمت: 600,000تومان

رفلکسولوژی يا بازتاب درماني شاخه اي از طب کل نگر است و نبايد آن را با ماساژ کف دست و پا اشتباه گرفت بلکه يک نوع فشار درماني ويژه و معين مي باشد. اين رشته يک روش قديمي، ملايم و غيرتهاجمي است و براين اساس پايه ريزي شده که مناطق بازتابي (رفلکس) در روي کف پاها و دست ها وجود دارند که با هر قسمت بدن اعم از عضله، عصب، غده و استخوان مطابقت دارن

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره ماساژ رفلکسولوژی (300 ساعت بمدت 3 ماه)”