موفقیت


بستن


دوره ماساژ کمپرس گیاهی (300 ساعت بمدت 3 ماه)

قیمت: 600,000تومان

در ماساژ کمپرس گیاهی از یک نوع بسته گیاهی کمپرس شده استفاده می شود که انواع گیاهان مفید مناطق استوایی با هدف خاص در آن متراکم شده اند. ماساژ کمپرس گیاهی در واقع ترکیبی از ماساژ سنتی تایلند و ماساژ روغن می باشد.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره ماساژ کمپرس گیاهی (300 ساعت بمدت 3 ماه)”