موفقیت


بستن


دوره مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 500,000تومان

عقد يا قرارداد به عنوان يک موضوع حقوقي، به قدمت تمدن بشري سابقه دارد. بشر از زماني که زندگي گروهي را آغاز کرده عقد نيز ابزاري براي مبادلات اقتصادي و اجتماعي بين افراد به کار گرفته شد. قرارداد اداري قراردادي است که يک طرف آن دولت و موسسات عمومي و طرف ديگر شخص يا اشخاص حقوقي است.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن (100 ساعت بمدت 2 ماه)”