موفقیت


بستن


دوره مدیریت مراکز آموزشی

قیمت: 600,000تومان

مدیریت آموزشی نوعی از مدیریت است که در مراکز آموزشی اجرا می‌شود. مدیریت در مفهوم کلی و عام، از دیدگاه‌های متفاوتی تعریف شده است. به عبارتی، مدیر هماهنگ‌کننده و کنترل‌کننده فعالیت‌های دسته‌جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب سازمان با حداکثر کارآیی است.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره مدیریت مراکز آموزشی”