موفقیت


بستن


دوره مراقبت از سالمند (300 ساعت بمدت 3 ماه)

قیمت: 800,000تومان

سالمندی یکی از دوره های حساس زندگی ماست که اغلب با ناتوانی، کاهش توانایی های جسمی، بروز بیماری های متعدد و مسائلی از این قبیل همراه است. باید دانست که سالمندی پدیده ای زیستی و طبیعی از رشد انسانی است و به صورت عمومی و بسیار تدریجی تمام موجودات را دربر می گیرد بنابراین لازم است با آن به صورت منطقی و عقلانی برخورد شود.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره مراقبت از سالمند (300 ساعت بمدت 3 ماه)”