موفقیت


بستن

دوره مشاور حقوقی (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 300,000تومان

مشاور حقوقی به مدیران و ذی نفعان سازمان کمک می کند تا ضمن توجه به مسئولیت های کیفری، حقوقی، جزایی و انتظامی تصمیماتشان، تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایند و همچنین در مواجه به مسایل حقوقی سازمانی به آنها در حل و فصل مسایل و مشکلات یاری می رساند.

نظر شما برای “دوره مشاور حقوقی (100 ساعت بمدت 2 ماه)”