موفقیت


بستن


دوره منشی پزشکی (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 600,000تومان

انجام وظایف مرتبط با منشی گری که نیازمند تسلط بر اصطلاحات پزشکی و فرآیندهای بیمارستانی، کلینیکی، یا آزمایشگاهی می باشند. تنظیم برنامه زمانی ویزیت ها، صدور صورتحساب و اخذ هزینه ها، و تهیه و ثبت جداول و نمودارها، گزارشات، و مکاتبات پزشکی

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره منشی پزشکی (100 ساعت بمدت 2 ماه)”