موفقیت


بستن


دوره پرورش ماهی قزل آلا

قیمت: 300,000تومان

با وجود رشد کنوني جمعيت دنيا,توليد هر چه بيشتر پروتئين حيواني از اهميت زيادي برخوردار است. کشت آبزيان بدلايل زيادي به عنوان عمومي ترين و موثرترين راهکار جهت توليد پروتئين درآينده دنيا شناخته شده است.با مقايسه حيوانات پرورشي مهم دنيا مثل مرغ , خوک , ماهي وگاو با توجه به موارد ذيل اهميت پرورش ماهي روشن مي گردد.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره پرورش ماهی قزل آلا”