موفقیت


بستن

دیپلم افتخار

قیمت: 400,000تومان
دسته ها:

دیپلم افتخار از طرف آکادمی

نظر به درخواست های مکرر دانشپذیران جهت دریافت دیپلم افتخار آکادمی، جهت رفاه حال دانشپذیران عزیز این دیپلم افتخار طراحی شده است.

 

هزینه مربوط به دریافت دیپلم افتخار 70 هزار تومان می باشد که با ثبت درخواست دانشپذیر، پس از پرداخت هزینه در اسرع وقت انجام خواهد شد.