موفقیت


بستن


عصب شناسی زبان (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 400,000تومان

زبان پدیده ای بسیار پیچیده است. مطالعه ادراک، تولید و یادگیری زبان به شناخت و درک عمل دستگاه عصبی نیاز دارد. عصب شناسی زبان مطالعه ارتباط میان زبان و جنبه های متفاوت کارکرد مغز، و تلاشی برای پاسخ به (چگونگی درک و تولید زبان در مغز) است. در واقع این علم پیوند دهنده تئوری نورولوژی/نوروسایکولوژی) چگونگی ساخت و کار مغز(و تئوری زبان) چگونگی ساخت و کار زبان است.

برچسب ها:

نظر شما برای “عصب شناسی زبان (100 ساعت بمدت 2 ماه)”